Hem


Jag heter Åsa Nordlander och driver ett enmansföretag sedan år 2001. Jag tar emot nya eller gamla möbler för att återställa dem till ursprungligt skick, eller efter kundens önskemål.

Hit kan man också lämna sina skamfilade möbler eller dörrar och få dessa lagade och dekorationsmålade på något sätt.

Jag dekorationsmålar även trapphus och foajéer.

Min specialité är ådringsmålning och skuggningar, vilket jag har utbildat mig i under 1 år, vid en dekorationsmålarutbildning i Piteå.

Dessutom har jag gått en utbildning på 1 termin i "Traditionellt byggnadsmåleri" vid Göteborgs universitet. Där lärde jag mig att använda traditionella färger såsom linoljefärg, limfärg, äggoljetempera och slamfärg. Dessutom lärde jag mig att spänna pappväggar och tak.

Under hela mitt liv har mitt intresse kretsat runt gamla möbler och hus och hur man bäst tar tillvara dessa.

Helst vill jag anamma de gamla traditionella sätten att måla.

Det tog mig 50 år innan jag tog mitt förnuft tillfånga, och bestämde mig för att utbilda mig inom detta område, och det har jag ej behövt att ångra.

Min övriga verksamhet består av snickeri – och tapetseriarbeten samt kursverksamhet i allmogemåleri.

Sommartid verkar jag i Höga Kusten. Kontaktuppgifter finns under sidan kontakt.
>>> Läs presentationen om mitt arbete kring Borttagning av plastfärg på limfärgsmålade ytor här
Den här sidan ses bäst i Mozilla Firefox 1.0+ eller Microsoft Internet Explorer 5.0+ och detta med en skärmupplösning på minst 1024x768 bildpunkter.